Και τελικά.. Τι είναι το design?

Όλοι γύρω μας μιλούν για «καλό» και «κακό» design, αναπτύσσοντας κάποια θεωρία βασιζόμενοι σε δικά τους προσωπικά κριτήρια, χωρίς πρώτα να ορίζουν τις βασικές αρχές του. Αλλά πρώτού να κριθεί ένα σχέδιο ως επιτυχία ή αποτυχία, τι είναι τελικά το design? “Το design είναι τόσο απλό, που το κάνει πολύπλοκο”...