Σχεσιασμός Πρόσοψης & Εσωτερικού χώρου για το κατάστημα Peaky Paws (grooming salon)

Σχεδιασμός εσωτερικού χώρου, ειδικών κατασκευών & διαμόρφωση πρόσοψης για το dog grooming salon  @peakypaws_grooming.