Μουτζούρα

Σχεδιασμός εταιρικής ταυτότητας για το κατάστημα Happy way (coffee – snacks & deli).
Δημιουργία λογοτύπου και εφαρμογές σήματος στις ανάγκες του καταστήματος.